رشته های دانشگاه آلبرتا در مقطع لیسانس و فوق لیسانی و دکتری


دانشگاه آلبرتای کانادا دانشگاهی واقع در شهر آلبرتا کانادا میباشد. این دانشگاه در سالیان اخیر جزو 100 دانشگاه برتر جهان است و همچنین در بین

10 دانشگاه برتر کانادا قرار دارد.
دانشگاه آلبرتا دارای دانشکده های مختلفی است که در بسیاری از رشته های تحصیلی و در مقاطع مختلف تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و دکتری دانشجو میپذیرد. دانشگاه آلبرتای کانادا جزو دانشگاه هایی میباشد، که دانشجویان خارجی بسیاری را پذیرا میباشد و همچنین بورسهای بسیاری را به خصوص در مقطع دکتری به دانشجویان ممتاز اعطا میکند.
در این نوشتار قصد داریم  که رشته هایی که در دانشگاه آلبرتا کانادا به دانشجویان ارائه میشود توضیحاتی را ارائه نماییم.
دانشگاه آلبرتا در دوره کارشناسی (لیسانس) در گروه های مختلفی و رشته های مختلفی کورسهایی را به دانشجویان ارایه میدهد، که در ادامه مطلب به گروه های مختلف دانشگاه آلبرتا و رشته های این گروه ها اشاره میکنیم.
دانشگاه آلبرتا در دوره کارشناسی در   گروه فعالیت دارد که این گروه ها عبارتند از :
1-    گروه کشاورزی و محیط زیست
2-    گروه زبان و هنر
3-    گروه مدیریت
4-    گروه آموزش
5-    گروه حقوق
6-    گروه رشته های پزشکی
7-    گروه پرستاری
8-    گروه تربیت بدنی
9-    گروه علوم پایه
10-    گروه حقوق

در گروه کشاورزی و محیط زیست دانشگاه آلبرتا رشته های زیر ارائه میگردد.
اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی
علوم حیوانات
علوم زراعت و اصلاح نباتات
سیستم های کشاورزی پایدار
مدیریت تجارت غذا
مدیریت تجارت کشاورزی
عملکرد حیوانات
غذای حیوانات
کیفیت غذا و امنیت حیوانات
(در سه رشته اخیر دوره پیش نیاز دامپزشکی ارائه می شود)
زیست شناسی حفظ محیط زیست
ابعاد انسانی مدیریت زیست محیطی
سیاست و اقتصاد زیست محیطی
احیای زمین
مدیریت محیط زیست و مراتع
جنگلداری
مدیریت تجارت جنگلداری
فرهنگ لباس و منسوجات
بوم شناسی خانواده
تکنولوژی و علوم غذایی
تغذیه
غذا و تغذیه
مطالعات زیست محیطی
در گروه زبان و هنررشته های زیر ارائه میگردد.
تاریخ باستان و قرون وسطی
ادبیات و زبان چینی
زبان اسپانیایی و فرانسوی ترکیبی
زبان اسکاندیناوی و آلمانی ترکیبی
زبان روسی و اوکراینی ترکیبی
زبان هلندی و روسی ترکیبی
مطالعات فیلم
ادبیات و زبان آلمانی
تاریخ هنر٬ طراحی و فرهنگ بصری
مطالعات ایتالیا
مطالعات آمریکای لاتین
ریاضی
ادبیات و زبان روسی
علوم٬ تکنولوژی و جامعه
ادبیات و زبان اسپانیایی
ادبیات و زبان اوکراینی
مطالعات زنان
انسان شناسی
زبان چینی و ژاپنی ترکیبی
زبان کلاسیک
آثار کلاسیک
زبان اوکراینی و هلندی ترکیبی
زبان فرانسوی و ایتالیایی ترکیبی
ادبیات تطبیقی
مطالعات آسیای شرقی
انگلیسی
ادبیات و زبان فرانسه
مطالعات ژرمن ها
تاریخ
جغرافیای انسان شناسی
ادبیات و زبان ژاپنی
زبان شناسی
زبان های مدرن
هنرهای تجسمی
اقتصاد کسب و کار
مطالعات آفریقا و خاور میانه
فلسفه
علوم سیاسی
علوم دینی
ادبیات و زبان اسکاندیناوی
جامعه شناسی
فرهنگ عامه اوکراین
جرم شناسی
مطالعات زیست محیطی
طراحی شاخه تجارت و بازاریابی
طراحی شاخه مهندسی
طراحی شاخه چاپ
طراحی شاخه علوم کامپیوتر
طراحی شاخه علوم اجتماعی
طراحی عمومی
هنر و طراحی
درام
درام و بازیگری
موسیقی
موسیقی پیانو
موسیقی آواز
در گروه مدیریت رشته های زیر ارائه میگردد
حسابداری
مطالعات تجارت
کارآفرینی و تجارت خانوادگی
مدیریت منابع انسانی
مطالعات آمریکای لاتین
بازاریابی
مدیریت عملیات
مدیریت سازمانی و استراتژیک
اقتصاد و حقوق تجاری
مطالعات آسیای شرقی
مطالعات اروپایی
تجارت بین الملل
سیستم های مدیریت اطلاعات
منابع طبیعی٬ انرژی و محیط زیست
خرده فروشی و خدمات
در گروه آموزش دو رشته ارائه میگردد که رشته های زیر میباشد.
آموزش دوره ابتدایی
آموزش دوره دبیرستان
در گروه مهندسی رشته های مهندسی زیر ارائه میگردد.
مهندسی شیمی
مهندسی عمران
مهندسی کامپیوتر
مهندسی برق
مهندسی فیزیک
مهندسی مواد
مهندسی معدن
مهندسی مکانیک
مهندسی نفت
در گروه حقوق تنها یک رشته ارائه میگردد
قضاوت
در گروه  پزشکی و دندانپزشکی رشته های زیر ارائه میگردد
پزشکی
جراحی دندان
بهداشت دهان (دیپلم)
علوم آزمایشگاهی
پرتو درمانی
در گروه پرستاری نیز تنها یک رشته ارائه میگردد
پرستاری
در گروه تربیت بدنی رشته های زیر ارائه میگردد
تربیت بدنی
حرکت شناسی
گردشگری٬ ورزش و تفریحات
گروه داروسازی
داروسازی
در گروه علوم پایه نیز رشته های علوم زیر ارائه میگردد
بیولوژی
شیمی
علوم کامپیوتر
ریاضی
فیزیک
آمار
روانشناسی
علوم طبیعی
علوم جوی و زمین
زیست شناسی حیوانات
علوم جوی
علوم زیستی بیوانفورماتیک
زیست سلولی
علوم کامپیوتر نرم افزار
علوم کامپیوتر
علوم زیست زمین
زمین شناسی
عفونت و ایمنی شناسی
ریاضی علوم محاسباتی
ژنتیک مولکولی
داروشناسی
فیزیولوژی و زیست شناسی تکوینی
روانشناسی
فیزیک نجومی
بیوشیمی
زیست شناسی میکروبیولوژی
علوم کامپیوتر و کسب و کار کوچک
بوم شناسی
زیست شناسی تکوینی
جغرافیا
ریاضیات و امور مالی
ریاضیات و اقتصاد
دیرین شناسی
زیست گیاهی
آمار
برنامه ریزی
اقتصاد

در مقطع کارشناسی ارشد (فوق لیسانس)  و دکتری (Phd ) رشته های زیر ارائه میگردد:
رشته علوم کشاورزی، غذا و تغذیه
رشته  انسان شناسی
رشته هنر و طراحی
رشته بیوشیمی
رشته علوم زیستی
رشته مهندسی پزشکی
رشته MBA رشته مطالعات کانادایی ( این رشته تنها در مقطع کارشناسی ارشد ارائه میگردد. )
رشته زیست شناسی
رشته مهندسی شیمی و مواد
رشته شیمی
رشته مهندسی عمران و محیط زیست
رشته علوم ارتباطات ( این رشته تنها در مقطع کارشناسی ارشد ارائه میگردد)
رشته ادبیات تطبیقی
رشته علوم کامپیوتر
رشته دندان پزشکی
رشته درام
رشته علوم جوی و زمین
رشته مطالعات آسیای شرقی
رشته اقتصاد
رشته مطالعات سیاسی در آموزش
رشته روانشناسی آموزشی
رشته مهندسی کامپیوتر و برق
رشته آموزش دوره ابتدایی
رشته مطالعات فیلم
رشته تاریخ و آثار کلاسیک
رشته بوم شناسی انسسانی
رشته پاتولوژی و علوم آزمایشگاهی
رشته حقوق
رشته زبان شناسی
رشته ریاضی و آمار
رشته ژنتیک
رشته میکروب شناسی پزشکی و ایمونولوژی
مطالعات فرهنگی و زبان های مدرن
رشته مهندسی مکانیک
رشته ریاضی و آمار
رشته مطالعات فرهنگی
رشته عصب شناسی
رشته زنان و زایمان ( این رشته تنها در مقطع کارشناسی ارشد ارائه میگردد)
رشته فیزیک
رشته فیزیولوژی
رشته هنر و طراحی
رشته بیوشیمی
رشته بهداشت
رشته جامعه شناسی
رشته مطالعات دینی
البته ممکن است در برخی از ترمهای تحصیلی این رشته ها ارائه نشود و یا رشته دیگری به خصوص در بخش دکتری ارائه گردد.

برای اخذ پذیرش از دانشگاه آلبرتا کانادا و تحصیل در کانادا و دانشگاه های کانادا میتوانید با مشاورین ما تماس گرفته و از طریق وکلای موسسه راد نسبت به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی خود از کشور کانادا اقدام بفرمایید.