دانشگاه های تخصص پزشکی در استرالیا و تحصیل تخصص پزشکی در دانشگاههای استرالیا


موسسه بین المللی راد متخصص در امور مهاجرت و همینطور متخصص در امور مهاجرت پزشکان به کشورهای مختلف میباشد، مهاجرت پزشکان

به استرالیا نیز از جمله تخصص مشاورین و وکلای موسسه بین المللی راد میباشد. موسسه بین المللی راد در این زمینه برای اطلاعات افراد مقالاتی را در سایت قرار داده است که پیشنهاد میشود در ابتدا مقالات مربوطه را مطالعه بفرمایید و برای مشاوره بیشتر میتوانید با مشاورین موسسه بین المللی راد تماس بگیرید و از مشاوره های آنان استفاده نمایید.
استرالیا یکی از کشورهایی هست که بسیاری از پزشکان قصد مهاجرت به این کشور را دارند. مهاجرت پزشکان به استرالیا با دو هدف تحصیل در دوره تخصص پزشکی و همچنین کار در استرالیا میباشد.
پزشکانی که قصد مهاجرت به استرالیا با هدف ادامه تحصیل و تحصیل در دوره های تخصصی هستند، میبایستی باید در ابتدا مدارک خود را معادل سازی نمایند، در مقالاتی جداگانه در همین سایت(سایت موسسه بین المللی راد) مراحلی که باید طی شود تا مدارک پزشکان معادل سازی گردد توضیح داده شده است. برای اطلاعات بیشتر میتوانید بر روی لینکهای زیر کلیک بفرمایید .
کار و ادامه تحصیل پزشکان در استرالیا
مهاجرت پزشکان به استرالیا
در این نوشتار قصد داریم دانشگاه هایی که رشته های پزشکی را در استرالیا ارائه میدهند تا حدی معرفی نماییم.
در ایالتهای مختلف استرالیا دانشگاه های مختلفی وجود دارد که رشته های پزشکی را ارائه مینمایند. که به تفکیک ایالتها در ادامه مطلب بیان میکنیم.

ایالت نیو ساوت ولز (New South Wales) :
در ایالت نیو ساوت ولز دانشگاه هایی که رشته های پزشکی را ارائه میدهند به شرح زیر میباشد:
دانشگاه  نیو ساوت ولز
دانشگاه نیو کاستل
دانشگاه نیو انگلند
دانشگاه نوتردام
دانشگاه سیدنی
دانشگاه وسترن سیدنی
دانشگاه ولونگ گونگ
ایالت مرکزی (Australian Capital Territory)
در ایالت Australian Capital Territory  تنها دانشگاهی که رشته های پزشکی را ارائه مینماید دانشگاه ملی استرالیا میباشد.
ایالت کویینزلند (Queensland)
در ایالت کویینز لند دانشگاه باند ، دانشگاه جیمز کوک ، دانشگاه  کویینزلند و دانشگاه گریقیت دانشگاه هایی هستند که رشته های پزشکی را ارائه مینماید.
ایالت ویکتوریا (Victoria) :
در ایالت ویلکتوریا دانشگاه موناش و دانشگاه دیکین دانشگاه هایی هستند که رشته های پزشکی را ارائه مینمایند.
ایالت جنوب استرالیا (South Australia)
در ایالت جنوبی تنها دانشگاهی که رشته های پزشکی را ارائه مینماید دانشگاه آدلاید میباشد.
ایالت اوکلاند (Auckland)
در ایالت اوکلاند نیز تنها دانشگاه اوکلاند رشته های پزشکی را ارائه مینماید.
نیوزلند (New Zealand)
در نیوزلند نیز دانشگاه  اوتاگو رشته های پزشکی را ارائه مینماید.
ایالت تاسمانیا (Tasmania)
در ایالت تاسمانیا نیز دانشگاه تاسمانیا رشته های پزشکی را ارائه مینماید.
ایالت غربی(Western Australia)
در ایالت غربی نیز دانشگاه وسترن استرالیا دانشگاهی میباشد که رشته های پزشکی را ارائه مینماید.
برای مشاوره بیشتر در مورد مهاجرت به استرالیا و روش کار مهاجرت پزشکان به استرالیا میتوانید با مشاورین موسسه بین المللی راد تماس گرفته و از مشاوره های آنان بهره مند شوید.