چگونه میتوانیم پاسپورت و شناسنامه ترکیه را دریافت کنیم؟


بسیاری از افراد در مورد اقامت ترکیه و دریافت شناسنامه و پاسپورت ترکیه سوالاتی را مطرح میکنند.

وی اف اس چیست ؟

وی اف اس VFS Global در واقع اختصار کلمه "Visa Facilitation Services Global" هست.

ویزای تحصیلی روسیه


سالانه افراد بسیاری، دانشگاه های روسیه را برای تحصیل در خارج از کشور انتخاب میکنند. هزینه تحصیل پایین در روسیه، هزینه زندگی پایین در شهرهای روسیه، امکان گرفتن ویزای تحصیلی روسیه در زمان کم و با شرایط آسان، کیفیت بالای تحصیل در دانشگاه های روسیه و نزدیکی روسیه با ایران و روابط حسنه بین دو کشور از جمله دلایل بالا بودن تقاضا برای ویزای تحصیلی روسیه میباشد.

شرایط تحصیل در روسیه


تحصیل در دانشگاه های روسیه در سال های اخیر به دلیل هزینه تحصیل و زندگی پایین در روسیه و کیفیت بالای تحصیل در دانشگاه های روسیه مورد توجه متقاضیان تحصیل در خارج از کشور قرار گرفته است.

زیر مجموعه ها